سقف سبک پیش ساخته LCP

مراحل تولید


سقف LCP از یک سازه فلزی همراه با بتن سبک سلولی (فوم بتن) تشکیل شده است. عرض سقف 62 سانتی متر، طول 4 متر و ارتفاع آن متغیر و از 14 تا 20 سانتی متر (بسته به دهانه کاری) می باشد. شکل زیر نمونه ای از این سقف را نشان می دهد.ابتدا ناودانی های کناری با استفاده از خمکاری ورق در ضخامت 3 میلی متر تولید می شوند. سپس دو ورق گالوانیزه با فرمینگ ذوزنقه ای در دو سمت بالا و پائین ناودانی ها قرار می گیرند. فریم حاصل با استفاده از بتن سبک سلولی (فوم بتن) در چگالی و مقاومت مطلوب پر می شود. بدین ترتیت پنل تولید شده و پس از عمل آوری و رسیدن به گیرش نهائی آماده حمل و نصب خواهد بود.