سقف سبک پیش ساخته LCP

نحوه اجرا


اجرای سقف LCP به دو روش کلی "نصب بر روی پل ها" و یا "نصب در دهانه پل ها" قابل انجام است.

1- نصب بر روی پل ها.
از نظر فنی این روش نصب دارای شرایط بهتری بوده و از کیفیت و سرعت بالاتری برخوردار است اما تنها عیب آن اینست که ارتفاع سازه را بالا خواهد برد. طول نرمال در تولید پنل ها 4 متر است و با توجه به عرض پروژه، پنل های دیگر در امتداد هم با جزئیات تعریف شده ای جوشکاری می شوند. بدیهی است که ممکن است نیاز باشد تا آخرین پنل در اندازه ای خاص تولید شود. بعنوان مثال در یک پروژه به عرض 14 متر لازم است 3 پنل 4 متری و یک پنل 2 متری در امتداد یکدیگر در محل نصب جوشکاری شوند.


2- نصب در دهانه پل ها.
در این روش بایستی پنل ها متناسب با اندازه چشمه های بین پل های فرعی و اصلی تولید و پس از حمل در محل خود قرار گیرند. تصویر زیر چگونگی نصب در دهانه پل ها را نشان می دهد. همچنین تصویر بعدی نمای سقف از زیر است.
چیدمان پنل ها در کنار یکدیگر با فاصله ای بین 3 تا 8 سانتی متر خواهد بود. این فاصله با استفاده از یک نوار باریک ورق فلزی پر خواهد شد. لبه بالائی پنل با استفاده از ورق های کوچک فلزی بصورت نردبانی جوشکاری شده و محل خالی ایجاد شده بین دو پنل در مرحله کف سازی توسط فوم بتن و یا دیگر مصالح پر خواهد شد.